25 years of PC

I am sorry this short memoir is not about political correctness 😉 About this time of year, 25 years ago, I used a computer for the first time. It was an IBM Portable with an external color monitor placed on top of it. It was jokingly referred to as “draggable” (“släpbar” in Swedish). It had …

More

“fienden inom oss”

En ny statlig utredning har sett dagens ljus. Det som är lite märkligt med statens utredningar är att de verkar var minst lika mycket förslag på åtgärder och förändringar som en utredning. Jämför exempelvis med “brottsutredning” där man försöker med faktainsamling och analys fastställa vad som hänt, vem offret är, om ett brott begåtts och …

More