Friare musik

Creative Commons och public domain


| Fri kultur | Hitta och betala | Ljudformat | Sajter - ickekommersiella | Sajter - kommersiella | Netlabels | Videos | Podcasts | Event | Noter | Programvara |

To the non-Swedish reader: This page is a Swedish language collection of links to resources of public domain and Creative Commons licensed music. I am not planning to make an English language version, but it is quite readable if run through Google Translate. I am also happy for directions to similar maintained compilations in other languages. This page, unlike the rest of this site, under CC-BY-SA.

Hej! Denna sida är mitt pågående försök att skapa en introduktion till musik som är mer fritt tillgänglig och användbar än den som är publicerad med vanlig copyright. Jag hoppas du upptäcker en ny värld, eller om den är ganska välbekant, kanske du hittar något du inte redan kände till. Med tiden har denna sida blivit tämligen lång. Lite otympligt, men en fördel är att den är enkelt sökbar. Förslag, påpekanden och kritik mottages tacksamt. Första versionen gjorde jag 2011, uppdaterar den numera inte så ofta. Senaste version 2017-09-29. Denna sida har en friare licens än resten av dena sajt: CC-BY-SA.

Fri kultur - en fråga om frihet

Med "fri" kultur menar jag sådant som är i allmänningen (public domain) eller sådant som är under uttryckligen friare licenser, det absolut vanligaste är någon form av Creative Commons (CC). Det finns också en växande rörelse inom vetenskap att publicera fritt. Med "fri" menas friheter att använda produkten, det handlar inte om priset. De innebär åtminstone fri användning inklusive kopiering och att dela med sig till tredje part. Ofta (men inte alltid) ingår också rätten att remixa den. Det handlar of användarens frihet. I fallet med fri kultur, så handlar det (kanske lite paradoxalt) också om skaparens ökade kontroll. Med "kontroll" avser jag inte lobbyisters möjlighet att få politiker och det juridiska systemet att dansa efter deras pipa. Man ska tänka på att för många av de vanliga skivbolagen, som nuförtiden ofta tillhör stora mediekonglomerat, så är musiker och kompositörer mest underleverantörer till dem. Många är berättelserna, både dokumentära och i fiktion, hur skivbolag behandlar artister dåligt. Man skall komma ihåg att lagstiftning och rättstillämpning är i första hand inriktad på företags (främst stora globala sådana) förmenta problem, inte individers.

CC-licenser är fortfarande copyright, så det förutsätter och skyddas av copyrightlagstiftning. I Sverige säger vi "upphovsrätt", vilket är ett något märkligt och lite missvisande ord. Även om CC är helt dominerande på området fria licenser, så finns det andra, exempelvis Free Art License. Denna sida är CC-BY-SA. Det betyder att du kan kopiera denna (Mer fri musik) sida, remixa den, översätta den och använda den i kommersiella sammanhang. Men bara om du anger denna sida som källa, och att du ger dina läsare/användare samma rättigheter som du fått av mig. Att citera text inom rimliga och hederliga gränser, exempelvis för kommentar och kritik, är alltid tillåtet, oavsett licens och copyright. Resten av min blogg är CC-BY-NC-SA.

En hel del CC-musik är också märkt "NC", vilket innebär att den inte får användas i kommersiella sammanhang, utan särskild tillåtelse/avtal. "ND" (No Derivatives) betyder att den inte får modifieras eller remixas. Så om man exempelvis har en egen podcast, kan man inte prata över musiken om den är ND, för det utgör i praktiken en remix. Notera att CC är copyright, så den som innehar rättigheterna avsäger sig inte dem, även om du spelar musiken, eller remixar den, eller vad nu licensen tillåter. Rättighetsinnehavaren kan, men måste inte, ge särskilda rättigheter till den som frågar/betalar. Läs gärna mer om CC på Creative Commons Sverige. De har lagt upp en instruktiv film. På sajten finns också en sökfunktion för olika typer av CC-märkta produkter. Och nej, den hittar naturligtvis inte allt, det finns enorma mängder av ljud, bild, text och annan media som är CC-märkta.

CC är inspirerad av fri programvara (som har sina egna licenser), även om fri programvara och fri kultur inte är samma sak. Fri programvara har exempelvis inga villkor om (icke)kommersiell användning. Om det finns NC och/eller ND i en CC-licens, så är det enligt Creative Commons själva inte en fri licens. Det perspektivet ligger nära vad som menas med fri programvara. För mer om fri kultur, se freedomdefined.org. NC är friare än vanlig copyright, och den är ett steg i rätt riktning mot ett befriat kulturliv. Många skapare delar gärna med sig, gillar att deras skapelser sprids både i andra och tredje hand, men vill inte att andra ska tjäna pengar på det. Vad gränsen går för "kommersiell" är naturligtvis inte skarpt definierat, och det är ganska omdiskuterat, men det gör enligt min ringa mening inte NC oanvändbart. Man bör också försöka sätta sig in i skaparens perspektiv. Att det saknas NC-klausul betyder förmodligen mest att artisten anser att musiken exempelvis kan spelas i kommersiell radio eller i butiker. Att ladda ned och bränna CD med den och sälja musiken med vinst är då tillåtet, men bara girigt om man inte ger något tillbaka, enligt min mening. Man skall vara glad över respekten skaparna visar lyssnaren/användaren, så respekt bör visas tillbaka.

Vanlig copyright brukar betonas med uttrycket "all rights reserved". Mer tillåtande licenser uttrycks ofta som some rights reserved. För exempel hur olika licenser kommer till praktisk användning, se Team Open.

I ovanliga fall släpps ny musik som CC0, som på sätt och vis är en deklaration att musiken tillhör public domain, vilket ofta till svenska översätts med "allmänningar" ("commons") eller "allmän egendom". Väldigt gamla inspelningar och kompositioner tillhör allmänningen. Det finns exemplevis ingen som har copyright på Beethovens kompositioner. Däremot kan utgivna noter av hans verk ha det (se nedan).

Det finns också kritik mot licenser och copyright överhuvudtaget (exempel 1, exempel 2). Nina Paley (bild- och filmskapare) är en som övergett licenser och har lanserat copyheart: "♡ Copying is an act of love. Please copy and share.".

Var man än befinner sig på skalan, från att tycka att villkoret NC (icke-kommersiell) är bra, till att helt vilja avskaffa copyright, så skiljer det sig mot den attityd den vanliga copyright-maffian visar lyssnaren. Kopiering är inte stöld. På engelska säger man ibland free as in speech, not as in beer, free as in freedom/libre, not as in gratis, eller gratis versus libre. Detta eftersom "free" är mer dubbeltydigt än "fri". Jag ser rätt ofta i svenska media- (och andra) sammanhang att "fri" används när man menar "gratis". Om man måste logga in, eller bara kan lyssna strömmande, så är det inte fritt, utan gratis. Det är helt enkelt dålig svenska och lite missvisande.

En hel del musik som är gratis tillgänglig är alltså inte nödvändigtvis fritt licensierad. Det finns mycket som är tillåtet att lyssna på och kanske ladda ned, fastän det har vanlig copyright. Det finns också "podsafe" musik. Den är copyrightad på vanligt sätt, men rättsinnehavaren tillåter spelning i podcasts. Man kanske inte får dela med sig kopior av den, och förmodligen inte remixa den heller utan tillåtelse. Om man bara lyssnar på en podcast, så spelar det mindre roll vilken licens det är. Å andra sidan, om man sparat kopior av en cast som sedan får take down notice för musik den innehåller, så kan din kopia vara "olaglig". Vad som är tillåtet ena veckan, kan i värsta fall vara otillåtet nästa vecka, vilket är extra problematiskt för den som gör podcasts. Sammanfattningsvis, all CC-musik är generellt podsafe (särskilt om podcasten är icke-kommersiell), men all podsafe är inte under en friare licens.

Man kan också hitta CC-musik på Itunes och Spotify. En stor poäng med licenser av denna typ är att skaparen själv behåller alla rättigheter, och kan sälja själv, direkt, eller via en mellanhand (som dock aldrig får monopol på produkten), vare sig mellanhanden är Magnatune, Spotify eller andra. Nu förstår jag faktiskt inte hur det kan finnas just på Spotify, för man måste ju ha ett konto där. Det är ju inte direkt fritt. Försök gärna finna ut hur stor/liten andel artisten/kompositören får av eventuella avgifter. Det är dock ofta väldigt svårt att få reda på det. Question Copyright har lanserat en märkning kreatören kan sätta på en distributör som beter sig anständigt. Det är få mediabolag och distributörer som skulle kunna erhålla någon form av rättvisemärkning, enligt min åsikt 😡

Några av sajterna jag länkar till nedan har också vanligt copyrightad musik. För dig som lyssnare spelar det mindre praktisk roll. Om du skall använda musiken, till exempel i podcasting eller annan publicering, är det ditt ansvar att ha kollat rättigheterna på det enskilda verket. Denna min sida är ingen garanti för licenser på enskilda verk, det måste du själv kolla. En artist kan också ha olika licenser på olika stycken eller album. Ibland har jag också hittat olika licenser på samma album beroende på vilken sajt det ligger på.

Den musik jag nämner på denna sida har - såvitt jag vet - inte DRM. DRM, Digital Rights Management, är ett otyg som ljud/bild/bok/etc industrierna försöker använda sig av på digitala produkter (även om filmer på VHS kunde ha en simpel DRM också). Böcker på papper och vinylskivor har inte (kan inte ha) DRM. DRM är inbyggd programvara i media (exempelvis en DVD), ofta men sin motsvarighet i hårdvaran (ex. DVD-spelare) som begränsar användarens möjligheter att göra vad hen vill med produkten hen äger. Det typiska är olika former av kopieringsskydd. Till exempel är Flash en vanlig metod för att visa rörlig bild. Flash är ursprungligen gjord för animerad media, det finns inte till alla apparater för webben, och det är en riktigt minnesätare. Men den används i hög grad för att tillfredställa DRM. DRM handlar om att ta bort makten från konsumenten. Det är ett intrång i den privata äganderätten. DRM på fritt licenserad media vore absurt. Det skulle också bryta mot vissa eller kanske alla av licenserna. Flash används ju ofta också av bekvämlighet, och tyvärr använder flera av sajterna nämnda på denna sida sig av det. En del, exempelvis Jamendo, kan man spela musik från med hjälp av vissa musikspelare.

Även i den mån man också lyssnar/tittar/läser/etc på vanligt copyrightade media, så föreslår jag undvikande av DRM till varje pris. DRM på en vara visar enbart på producentens förakt för dig som konsument. Det är dina pengar, du förtjänar inte förakt. Jag har tidigare nämnt DRM. Se vidare Defective by Design, som menar att det snarare är Digital Restrictions Management. För Creative Commons och DRM, se här.

Hitta musik och betala för den

Hur hittar man all denna musik, då? Att upptäcka artisters kanaler på Internet direkt kan ju vara svårt om man inte vet vad man letar efter. Den enklaste ingången är dels olika sajter där musikskapare postar sin musik, dels genom podcasts som spelar den. Icke-kommersiella podcasts kan fritt spela all CC-licenserad musik (men man kan inte remixa, inklusive prata över, om det finns ett ND-villkor). Podcasts går ju oftast att prenumerera på i musikspelarprogram. En del musikspelare har också plug-ins för vissa musiksajter, såsom Jamendo och Magnatune.

Fri innebär alltså tillgänglighet och användbarhet, inte nödvändigtvis att musiken är gratis. Oftast kan man lyssna på den utan kostnad, men fri licens utesluter inte att du kan och vill betala för den. Jag har därför i senare avsnitt på denna sida delat upp sajter i kommersiella och icke-kommersiella. Gränsen är inte glasklar, men allt på denna sida handlar om musik under friare licens eller i allmänningarna.

Om du lyssnar på något och gillar det så kan du ofta betala artisten på olika sätt, exempelvis genom Flattr och PayPal. En del sajter säljer också album, t.o.m. i plastform. En fysisk skiva kan ju också vara en trevlig gåva. Har du pengar och gillar vad du hör, var inte girig! 🙂 Har du tur, så kanske artisten/bandet ger spelningar nära dig. Podcasts accepterar också ofta donationer. De drivs oftast av människor som inte tjänar ett dyft och inte bara lägger ned tid, utan också betalar för serverutrymme och bandbredd, så de blir också glada för bidrag. I ovanligare fall distribueras musiken också i torrentform, och då kan du som har möjlighet dela med dig av din bandbredd. En del netlabels och podcasts har sina filer på archive.org, där man alltid kan hämta torrenttrackers, om man vill hjälpa med bandbredd. Har du ont om pengar, kan du åtminstone tipsa andra om musiken, alltså reklam via djungeltrumman 🙂

Ljudformat och codecs

Många podcasts inom den friare delen av kultur och fri programvara "sänder" både i mp3 och ogg format. Opus är ett nyare format, än så länge ovanligt. Opus har mycket hög kvalitet även med små filstorlekar, så man får hoppas det blir vanligare. Mp3 bygger på patent, som i och för sig går ut om några år, och som lyssnare påverkas du förmodligen inte av detta, men ju mer format och protokoll som är öppna och fria används, desto bättre är det. Wikimedia har en jämförande graf över olika formats kvalitet och licenser.

Jag antar att de flesta program och musikspelare (portabla och telefoner) idag klarar av åtminstone ogg och FLAC, ett icke förstörande format. Jag, och många andra, tycker man ska använda fria format, codecs och standarder när man kan. Podcasts som bara ges i ogg-format brukar kalla sig oggcast. En del sajter publicerar i ganska många format, se exempelvis Magnatune.

Sajter med fri musik - ickekommersiella och community

Internet Archive (ofta benämnd som archive.org) har en ljudavdelning med musik, talböcker, radiprogram osv. The Internet Archive är en enorm samling av kultur i the public domain, vilket innebär att alla människor har fri tillgång till och användning av det. Den fungerar också som paraply för enskilda samlingar, som exempelvis cylinderarkivet. Man får dock kolla inspelningar, för en del är etiketterade som gamla inspelningar i public domain, när de kanske inte är det. Gamla fonografrullar och 78-varvare kan inte fås att låta hur bra som helst. Jag har också sett ljud från fonografrullar som inte är märkta PD, vilket är minst sagt underligt.

freemusic.cc är en sorts frontend för archive.org. Man kan spela musik, göra spellistor, se vad andra favoriserat och så vidare.

The Public Domain Review sätter in PD verk i sina historiska sammanhang. Mycket av musiken kommer via archive.org.

Open Music Archive är en stor samling av inspelad musik i allmänningarna (public domain). Projektet söker gamla inspelningar för digitalisering.

Wikimedia Commons har också en hel del musik i public domain.

National Park Service i USA har gamla inspelningar utförda av Thomas Edison, både musik och annat.

University of Houston har Digital History - en förteckning på inspelningar i allmänningen.

Public Domain Project, baserat i Schweiz, har en stor egen samling musik i allmänningen, vilken håller på att digitaliseras. Sajten finns på fem språk, men några av dem är ofullständiga. Där finns också två strömmar ("Internet radio"). Se under Podcasts.

Musopen har inspelningar av klassisk musik under CC0.

The Open Goldberg Variations är en professionell inspelning av Bach's Goldberg variationer av Kimiko Ishizaka. Den är ovanlig av två skäl. Dels sponsrades den med crowdfunding via Kickstarter, dels är den släppt med CC0-licens. Ishizaka, producenten och andra gjorde arbetet gratis och avsade sig alla rättigheter. Pianotillverkaren ställde upp med en flygel. Man har också skapat en transkription under samma licens. De har nya pågående projekt. Ledaren intervjuades på Music Manumit.

CCMixter är en sajt och community för de som är intresserade av musikmixning, med musik, eller "bara" musiksnuttar tillåtna för icke-kommersiell remixing, vilket kan vara CC-licenserad, eller att copyrightinnehavarna tillåtit sådan. dig.ccmixter.org har mer av "hela" stycken, mer för lyssnare än skapare. En sökfunktion för podsafe musik finns också. En del av musiken kan också licenseras kommersiellt, genom tunetrack.net.

CCTrax presenterar musik från en mängd netlabels. Allt är CC, och man kan söka efter specifik licens, genre och bolag.

Free Music Archive har massor av podsafe musik, mycket (men inte allt) under CC-licenser. Ordnat efter exempelvis artister, net labels (se nedan) och curators.

http://sonicsquirrel.net/

CC hits - en lista med populära musikstycken under CC-licens. Du kan rösta på låtar. Den finns som daglig, veckovis och månatlig musikshow för nedladdning. Kan också prenumereras på som podcast (se nedan).

Libre.fm fungerar ungefär som last.fm, men bygger på fri programvara, och innehåller enbart fritt licenserad musik. Den kommer också att bli federerad (se gnu.fm), men för tillfället är libre.fm den enda instansen. Man kan lyssna direkt på sajten på populära spår utan att logga in.

Musique libre! är en franskspråkig sajt med både allmän information och forum. De har bl.a. arkivet för den nu inaktiva Dogmazic. Det verkar som den ska återuppstå i en ny version. Min franska är väldigt rostig, så det är väl vad jag listat ut. För mer franskspråkig info om fria licenser, se Veni, Vidi, Libre.

Gillar du metal och kan ta dig runt på en spanskspråkig sajt, så kanske metal-libre.org är något för dig?

Ektoplazm - enligt dem själva världens största samling av psytrance under friare licenser.

Phlow Magazine har en sökbar katalog och egna sammanställningar/mixar.

Freesound.org har CC-licenserade ljud, snarare än "färdig" musik. Lite grand som en byggmarknad för musik(ljud)skapare. Inte bara skapade ljud, utan också inspelningar av ljud från naturen etc.

Kevin MacLeod, incompetech.com, har all musik under CC-BY, även om det också finns möjlighet att köpa en kommersiell licens. Han driver också FreePD, som är en samling musik och ljud i allmäningen.

Sajter med fri musik - mer eller mindre kommersiella

Lite av den CC-licensierade musikens moderskepp är Jamendo. Där finns massor av musik i en mängd genrer, eller helt enkelt bara väldigt svårklassificerad musik. Det finns massor att upptäcka där. Alla fria musikspelarprogram (vad jag vet) har stöd för Jamendo, men man kan också lyssna direkt på sajten, naturligtvis. Archive.org har en spegel (mirror) för Jamendo. Jamendo har också system för kommersiell licensering.

Magnatune har funnits sedan 2003. Det har nog inspirerat många sajter och netlabels. Musiken är CC-licenserad, och artisterna kan återfinnas även på andra sajter eller bolag. Många musikspelare har plug-ins för Magnatune. Om man inte är medlem så är det en del reklam för Magnatune (inget annat) mellan eller i låtarna. 50% av Magnatunes intäkter går till artisterna, vilket är mycket mer än vad de flesta kommersiella strömmande sajter åstadkommer. Om du är medlem, så kan du använda musiken i icke-kommersiell podcasting under CC-BY-NC-SA. Magnatune driver också iLicenseMusic och MoodMixes för kommersiell licensering.

SoundClick har en mängd CC-licenserat musik och ljudklipp. Man kan söka på licens.

Soundcloud har mycket CC-licenserad musik också.

Bandcamp har en hel del CC-licenserad musik. Man kan betala för musik direkt på sajten. Det är helt transparenta om priset och hur pengar fördelas. Den fristående sajten ccmusiccamp ger varje vecka ut en lista på ny CC-musik på Bandcamp.

Artist Server - har en hel del CC, och en del PD, musik. Licenser är tydligt utmärkta för varje låt.

Tribe of Noise - två sektioner, en community med CC-BY-SA musik, en med musik för kommersiell licensering. Enskilda artister kan ha olika spår i de olika sektionerna.

Last.fm är en väldigt populär sajt som jag faktiskt aldrig använt mig av. Förslagsvis kan man söka på musik med taggen Creative Commons. Det finns många taggar som man kan koppla till CC. Fantasin har få gränser.

Netlabels

En netlabel är ett musikbolag ("skivbolag") som främst verkar på nätet. Licenserna är ofta CC eller liknande, och artister har oftast mer kontroll över sina rättigheter. Netlabel är väl numera ett svensk ord, "nätetikett" betyder något annat ;-). Det finns många. Detta är ett litet urval netlabels som har CC-licenserad musik. Listan kommer nog inte uppdaterats särskilt mycket.

Översikter och samlingssidor

En bra start är Netlabels.org - sökfunktion och recensioner.
Acts of Silence har en stor förteckning av netlabels och mycket recensioner.
clongclongmoo.org har nyheter och information och en stor förteckning av netlabels.
Free Music Archive har en lång lista med netlabels.
Internet Archive har en katalog med netlabels.

Ett litet urval netlabels

23seconds är en netlabel baserad i Göteborg. En mycket informativ och flitigt uppdaterad sajt.
Headphonica är en tysk netlabel.
En annan netlabel är 51 beats.
Justnotnormal Netlabel. "Dive into the realm of experimentalism!"
dontrusttheruin är en netlabel i Maine, USA.
Chase Records - "den hårda electronica netlabeln".
Bad Panda Records - "Plotting a creative revolution" på Soundcloud och FMA.
Happy Puppy Records - originalmaterial och också återutgåvor.
Fwonk.
blocSonic - bara CC musik.
Derivative Netlabel - PD och CC musik som är remixningsbar, alltså alla utom de med ND-villkor. De har en lista med andra remixningsvänliga netlabels.

Videos

Det finns ju inte massor av artistvideos med CC musik, helt enkelt på grund av bristande ekonomiska resurser. Men tre ställen man kan söka på är Last.FM, Vimeo och Youtube. De två senare innehåller ju också filmer som är CC snarare än musik. Men på youtube finns en hel del remixing, förutom mer officiella videos. Denna sektion är ny, och jag är inte så värst intresserad av videos, så den är lite mager än så länge.

Podcasts och strömmande musik

AMPED - Association of music podcasts är en samling av podcasts som spelar podsafe musik, som i många fall innebär åtminstone delvis CC-licenserad musik. Nästan alla podcasts som listas där är engelskspråkiga. De har också en egen podcast, AMPed New Music Weekly, där de olika medlemmarna veckovis turas om att leda den.

Creative Commons har också en lista.

Podcasts listade på denna sida spelar bara, eller i några fall, mestadels, CC-licenserad musik:

⁌ Live podcasts

De flesta podcasts (oavsett kategori) sänds inte live, men det finns några. De publiceras naturligtvis också som vanliga podcats att ladda ned i efterhand):

The Bugcast sänder live varje fredag kväll (U.K. time). Den kan handla om lite allt möjligt. Ges också ut som podcast. IRC-kanal.

RatholeRadio - varannan söndag kväll (U.K. time). Dan Lynch spelar musik han gillar. Detaljerade show notes, inte minst om vilken licens varje låt har. Dan spelar också ibland själv en låt. IRC-kanal.

SndChaser spelar musik live fredag och söndag. Dessutom sänder han cc musik strömmande 24/7. Musikurvalet finns också som en podcast. IRC-kanal. SndChasers sajt har mycket information om CC musik, såsom recensioner.

Ryno the Bearded sänder live. Enbart CC musik. IRC-kanal.

⁌ Podcasts med presentation av musiken

Open Licensed Music Podcast - Enbart CC music. Varje avsnitt har ett tema, vilket också är ett ovanligt grepp. Shownotes är detaljerade, och både text på sajten och mellansnacket innehåller bra information om fri kultur. Det finns också tips på fri programvara.

CCJam. Det enkla formatet är: spela två låtar och prata lite om dem. Idén är att lyssnarna skall skicka in ett eget program. Ogg och mp3.

The Vast Expanse - en ny podcast med Chris från Insomnia Radio Canada.

Dark Compass har en hel del CC musik. Mycket rock men också annat.

En podcast med klassisk musik är Isabella Stewart Gardner Museum's The Concert Podcast. Prenumerera här.

Amateur Zen Cast spelar bara musik under helt fria licenser (ovanligt). Inmixat är inläsningar och klipp från andra casts. Mycket välproducerad.

WFMU är en radiostation, som också streamar över Internet. Det är också en samling podcasts. De har en koppling till Free Music Archive (se ovan). Jag har inte hunnit kolla alla program än, men åtminstone Liz Berg verkar spela företrädesvis CC-musik.

WFMU har också tre shows för äldre inspelningar: The Ragged Phonograph Program with Mike the Barber och The Ragged Antique Phonograph Program with Mike The Barber and MAC spelar gamla stenkakor (78-varvare) och fonografrullar på samtida spelare. Jag kan inte hitta några copyrightstatements på sidorna för musiken som spelas, men jag förmodar att alla inspelningar är i allmänningen. Den tredje är Old Codger with Courtney T. Edison, som bara spelar 78-varvare. Dessa kan vara PD, men inte säkert. Vill man återanvända musiken får man själv göra efterforskningar om inspelningsår och så vidare.

C'mmons baby! är något så ovanligt som en podcast på galiciska.

Intangible 23, spanskspråkig cast med blandad musik. Tror allt är CC, men man får följa länkarna till källan för att se respektive. Massor av avsnitt!

Machtdose - Blandad musik. Presentation på engelska. Sajt på tyska. Licens tydligt utsatt.

Jag har lyssnat på massor av jazz i mitt liv, men det finns förhållandevis lite jazz under CC-licenser. En ny cast med bara jazz är The Jazz Cast.

⁌ Podcasts - mest tal med en del musik

TuxjamKevie och mcnalu diskuterar och recenserar fri programvara samt spelar en hel del CC-märkt musik. Oggcast. Ovanlig CC-podcast, eftersom de spelar en del från Magnatune.

Samme mcnalu, tillsammans med undertecknad och andra pratar något oorganiserat i The Duffercast och spelar lite låtar. All musik är CC-BY-SA eller friare, vilket är sällsynt som princip. Ogg och Opus.

⁌ Podcasts som handlar om musik och musikskapande

Music Manumit innehåller prat om musik, intervjuer med musiker och också om politikens påverkan på musik(branschen). Ger massor av insikter om den fria musikbranschen, om man kan kalla den så.

Det finns också Open Source Musicians Podcast. För skapare snarare än lyssnare. IRC-kanal.

Radio Free Culture har intervjuer och dylikt.

White Market Podcast har både rena musikspelningsavsnitt och de med intervjuer.

⁌ Podcasts - musik utan prat

Personligen tycker jag podcasts utan prat kan vara lite opersonliga, men de fungerar ju som en slags broadcastade spellistor. De har ofta show notes om musiken, med länkar till källan. Det är ett bra sätt att upptäcka ny musik.

CCHits spelar framröstad musik. Man kan prenumerera på dagliga, veckovisa och månatliga hit shows. Låtarna presenteras med en datorgenererad röst, så jag räknar den hit trots allt. Producerad av John "jontheniceguy" Spriggs, som gjorde ett avsnitt med sina egna favoriter för 2012, där han presenterar låtarna. Finns här och här och här.

CCMixter (se ovan) samlar flera casts i en gemensam feed. Musik med betoning på mixing och remixing. Blandningen av stilar och genrer är mycket stor. En del casts har lite muntlig presentation av låtarna.

Starfrosch spelar en låt per avsnitt. Webbsidan har utförlig information om varje spår och en blogg. Den nyligen uppdaterade sidan har också gruppering av låtar efter licens. Det finns också en Top-100 lista med CC-musik som hämtas in från en antal olika musikkataloger/samlingar.

traex.de har tre podcasts, som spelar tre låtar var per avsnitt. Det finns också en mobil version för sajten.

Music Manumit är en podcast där avsnitten antingen är bara musik, eller bara tal, exemplevis intervjuer (se också nedan).

Netlabelism Magazine har en podcast och också artiklar om fri musik.

Open Metalcast och Rage and Frustration. Två podcasts med bara metal, och allt är CC-licenserat.

Unfamiliar - Experimentell eller konstig ("weird") musik som det står på sajten. Mestadels cc-märkt musik.

Public Domain Project (se ovan) har två strömmar med public domain inspelningar, en för klassisk musik och en för jazz .

Event

ccMixter BIG Summer Music Fest

Netlabel Day

Noter och transkriptioner

Även om en komposition är gammal som gatan och i allmänningen, är det inte säkert att publicerade versioner av noterna är det.

Redan omnämnda Musopen har en bra samling noter för klassisk musik.

Musescore är en tjänst för att skapa och dela med sig av noter och transkriptioner. Bland annat har de ovan nämnda Goldberg Variations.

CPDL - Choral Public Domain Library - Noter, sångtexter och översättningar under fri licens och i allmänningen. Körmusik.

Project Gutenberg har digitaliserade notskrifter i allmänningen.

Incompetech har noter till en del av sina kompositioner Länk

Programvara

Om man nu skall spela fri (som i frihet) musik, så är det ju passande att använda fri programvara. Det är dessutom så att en del proprietära program och system kanske inte vill spela fria format, vilket åtminstone en del podcasts enbart publicerar sig i.

Det finns många fria musikspelare, men de som jag funnit som fungerar på de flesta operativsystem (för datorer) är Clementine, Amarok, Banshee och Nightingale. Alla dessa har inbyggt stöd för olika musiksajter, som exempelvis Jamendo, men Clementine är förmodligen den som stöder flest musiksajter/tjänster. VLC, som är något av en verktygslåda för ljud och video, har ett interface för podcastprenumerering. VLC klarar att spela upp praktiskt taget vad som helst, och finns till en mängd operativsystem, inklusive Android och iOS.

Man kan också använda en separat podcatcher för att prenumerera på casts. Jag har själv bara prövat gPodder, som är väldigt praktisk, och som också har en stor katalog över podcasts, sökbar inifrån programmet. gPodder visar också shownotes för avsnitt. Mycket praktiskt program, särskilt om man använder sig av en renodlad ljudspelare, eller om man har för vana att byta musikspelarprogram. Man kan också ha ett konto på gpodder.net där man sparar sin prenumerationslista, som man sedan kan synka till sina olika digitalapparater. De flesta sajter och podcaster har ju också inbäddade musikspelare direkt på webbsidan. gPodder har också en väldigt användbar sökfunktion när det är svårt att hitta en teknikneutral feed för en podcast, vilket förvånansvärt nog händer ganska ofta.

Miro är en spelare både för ljud och video. Miro har också sin egen sökfunktion/katalog. Den är också inbyggd i ovan nämnda Banshee.

Jag har inte testat någon sajt i vare sig mobil eller tablet. Några av musiksajterna har mobilappar eller särskilda versioner för små skärmar. Jag lyssnar sällan på podcasts i min telefon, men en helt ok podcatcher för Android tycker jag är AntennaPod.


Creative Commons License
Denna sida/this page Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Int'l License.

4 Comments

 1. this is a very good resource of CC Music information and links.
  Somebody really should translate into English.
  (oh – how about an update to include duffercast.org ; – )

 2. Hi Michael,

  Thank you for including CerebralMix on your list of podcasts. Another show that features all CC music and is streamed live on the same site is the #OO show: http://rynothebearded.com Ryno’s show is also released as a podcast every week.

  Also, we have a few other shows that are in a state of flux at the moment. I will try to come back and leave you a comment about them when I am certain they have stabilized their schedules.

  George (aka SndChaser)

  • Hi George,

   Thanks for your comment, and pointing out Ryno’s show. I have heard of it, but somehow missed to check it out. I am very happy for more tips for CC music resources.

   I discovered Cerebral Rift through hearing you on KPO, one of my favorite talk casts. 🙂

   Also, I discovered the Emphaino theme from seeing it on Cerebral Rift! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *