Befria filer – Document Freedom Day

Att utbyta filer i proprietära format är opraktiskt. Det kräver särskild, oftast proprietär, programvara.

Vilket i sin tur medför ökade kostnader: Att avläsa filen kanske klaras med en gratis (ofri) programvara, men inte att modifiera den, eller skapa nya. Det medför också lock-in: En dag måste du "uppgradera" (som försäljaren kallar det). Då är det svårt att byta programvara eftersom du är fast i ett ekosystem, inte av näring, men av programvara och feta räkningar.

Det är också enfaldigande, eftersom användarna tror att detta är enda sättet att skapa och utbyta filer för ett visst användningsområde, såsom ordbehandling och videovisning. En inducerad idioti, som ju är ett marknadsföringsverktyg, som berikar de få på de mångas bekostnad. Låt oss inte vara idioter.

Därför skall man använda öppna standarder och öppna, fria filformat. Webben är i grunden en sådan. Ingen har exempelvis patent på html i dess olika (fria) inkarnationer.

Att myndigheter och andra skattefinansierade institutioner använder sig av proprietära format är både ett slöseri med skattebetalarnas inbetalda skattepengar och med invånarnas privata budget. Man skall inte behöva skaffa ex. Microsoft Word för att läsa myndigheters dokument eller för att kommunicera med någon skattefinansierad verksamhet.

Det är inte heller bara en fråga om pengar, medborgarna skall inte behöva nyttja och/eller kommunicera med offentliga institutioner via stängd programvara. I Sverige har vi redan ett av världens högsta skattetryck, vi behöver inte använda oss av mellanhänder (vare sig det är bolag eller programvara) som inte är absolut nödvändiga.

Idag är det Document Freedom Day.

Så ta risken idag att börja med att byta till fria format, och börja ifrågasätta varför myndigheter et al tar dina pengar för att gynna privata intressen på din bekostnad. Allt börjar med små steg. Det är helt ofarligt! Det finns bara fördelar: enklare dokumenthantering, minskade kostnader, minskat slöseri, ökad individuell integritet. Det är bara den lilla klicken som tjänar på detta som blir ledsna, men de kan vi inte tycka synd om, eller hur? Vi tvingar ju inte alla bilköpare att köpa samma märke, eller förbjuder alla bränslen utom bensin.

Document Freedom Day badge. White dove on green.