Deflation?

Prisbasbeloppet sjönk något.

Vad är det som sjunkit i pris?

Hyror går aldrig ned. Det enda undantaget är om uppvärmningskostnad specificeras separat, och denna sjunker. Räntorna närmar sig noll, men hyrorna går bara upp.

Mat har inte blivit billigare. Till skillnad från döda ting så är importkonkurrens av mat inte riktigt samma sak. Man kan inte peka på att det finns billigare kött, grönsaker etc någonstans, oberoende av kvalitet, tillgänglighet. Jag tycker miljövänlighet skall också räknas in i den totala ekvationen.

Låginkomsttagare missgynnas av dessa beräkningar. För dem utgör hyra och mat en oundvikligt väldigt stor del av utgifter. En hel del av dem har ingen bil, eller har inte marginaler att åka till olika stormarknader för att prisoptimera sina inköp av olika varor. Konkurrensen är för dem mer teoretisk än praktiskt möjlig.

Låginkomsttagare är också generellt beroende av exempelvis stillastående A-kassa. De som har sjukersättning eller pension fick se det sjunka något för 2014. De betalar dessutom proportionerligt mer skatt än de flesta inkomsttagare, ovanpå att deras inkomstutveckling rent allmänt är mycket långsammare än de som har arbete. Men kanske vill politikerna att de som inte har en tjänsteinkomst bara skall dö.