Första januari var Public Domain Day

Den första januari varje år förvandlas en hel del intellektuell egendom (ett lätt komiskt begrepp) till public domain. Det senare kan kanske översättas med "allmän egendom", även om det är lite egendomligt att allmän kan vara egendom. "Allmänning" är kanske bättre.

Under rubriken Ja visst gör det ont för kultursektorn skriver Christian Engström att Karin Boyes arbeten nu hamnat i public domain. Hennes mest berömda dikt Ja visst gör det ont handlar om förändringens smärta. Kultursektorn är i ju i många fall väldigt förändringsobenägen vad gäller syn på rättigheter och distribution. Även om Karin Boye alltid varit välkänd, och en hel del människor antagligen publicerat hennes dikter på diverse sajter och bloggar utan tillstånd, så kanske hennes texter får större spridning och ägnas större intresse i framtiden? Det kan ju i alla fall inte skada kulturen eller människor att hennes texter är i allmänningen? Det kan ju i alla fall inte skada kulturen eller människor att hennes texter är i allmänningen? Kanske det kommer göras översättningar till andra språk? Kanske t.o.m. som kollektiva projekt?

Det följande är mina åsikter, inte något jag tolkar in hos Engström: Förändring är ju jobbig, och begreppet "förändringsobenägenhet" används ju oftast nedåt, mot människor som förlorat sina arbeten, som är sjuka, som får sin mark tvångsinlöst, som ifrågasätter nya kemikalier i mat, kläder, jordbruk och så vidare. Det (o)lustiga är ju att de med makt är förändringsobenägna vad gäller mekanismer som redan gynnar dem.

The 1709 Blog presenterade tolv kreatörer vars arbete hamnat i public domain nu, såsom James Joyce och Jelly Roll Morton.

publicdomainday.org har också en lista på författare som nu kan vila i frid, ity att ingen längre kan hävda monopol på att uttrycka deras ekonomiska vilja.

Är det inte lite morbitt att saker blir fria i relation till när folk dött? Ju fortare de dör, desto kortare blir copyrighttiden. Bättre vore, som med patent, att copyright var (om nu copyright ska finnas), säg 25 år, punkt slut. En nåd att stilla bedja om (cit. Hamlet, av Shakespeare, han är död).