ME i riksdagen

Idag skrev fem riksdagsledamöter, representerande fem vitt skilda partier, från (M) till (V), en mycket skarpt formulerad debattartikel om ME/CFS. De kallar bemötandet och behandlingen av ME-patienter en "pågående medicinsk skandal". Det är starka ordalag av riksdagsledamöterna, varav tre är läkare. Stor heder åt dem. De har bildat ett nätverk i riksdagen till stöd för ME-patienter.

Riksdagsledamöterna och forskare deltog i ett seminarium i Riksdagen i oktober 2013. Det finns på video.

Trots att detta inte är första gången som ME/CFS uppmärksammas i svenska medier, är ME/CFS en okänd sjukdom för de allra flesta, både lekmän och vårdpersonal. Förhoppningsvis kommer det denna gång politisk aktivitet ur detta nätverk som innebär konkreta stora förbättringar både för bemötande, behandling och forskning i Sverige. Man får inte ge upp hoppet, men man vill också se resultat innan man ger högsta betyg, om man säger så.


Addendum 2019-02-25: Debattartikeln uppmärksammades en del, men jag har tagit bort döda länkar, så läsaren får helt enkelt tro på mitt ord. ME/CFS har fått väldigt mycket mer uppmärksamhet de sista två åren, uppdaterad pressklipp-samling återfinns på RME. Denna post är väl endast av historiskt intresse.