Oberoende pension

Jag fick, som de flesta, ett årligt besked om min framtida ålderspension från Pensionsmyndigheten. I hörnet på ett infoblad står det att den bifogade prognosen tas fram i samarbete med minpension.se, som sägs vara en "oberoende" tjänst. Min första tanke var "oberoende från vem/vad/vilka?". Det sägs inte. Oberoende i absolut mening existerar inte, så frågan är från vilka intressen man är oberoende. Eftersom den drivs och finansieras av Pensionsmyndigheten (=staten) och pensionsbolagen, är den ju knappast oberoende från någon av dem. Och det är de som hanterar stålarna, som tillhör de framtida pensionstagarna, vilka ju betalt in pengar för det. Vad som inte förklaras är varför obligatorisk statlig (inte nödvändigtvis statsanställnings-) pension skall prognosticeras ihop med diverse privata pensioner (inkluderande grupp- och tjänstepensioner). Det tycks finnas en oerhörd drift att blanda ihop det offentliga och det privata. Alla de ingående delarna gör ju ändå egna prognoser, som man förhoppningsvis ser i sina tjänstepensionsbesked. minpension.se framhåller att de är en kostnadsfri tjänst, vilket ju är ett erbjudande värt absolut ingenting, eftersom varje pensionsförsäkringsbolag/institut bör väl ge kostnadsfri försäkringsbesked och prognos ändå? Det är ju själva summerandet som är det flotta erbjudandet. Klarar man inte av att lägga ihop diverse besked själv, så kanske man har större problem än de som minpension.se verkar lösa.

Nu är det ju inte så att de olika pensionerna blandas ihop till en stor blob av pension utan att man vet från vem eller vad. Men själva det gulliga förhållandet är väl rörande? Det är ju också så tydligt i "reformen" som sedan 2000 gjort att man "får välja" var en del av ens obligatoriska pensionspengar skall placeras i. Jag (och många med mig) har hela tiden tyckt det var ett falskspel, vars enda syfte är att gynna privata fondbolag. Antingen har vi en allmän, obligatorisk gemensam pension - vilket inte utesluter privata pensioner - eller också får människor spara till sin pension med helt egna val: madrass, fonder, guld, låneamortering, vad fan som helst. Den reformen var ju bara ett korrupt skämt, under ett annan missbrukat slagord: "valfrihet". Surpris: den lönade sig mer för bolagen än för människorna. Staten och kapitalet kokade soppa på valfrihetsspik.

Bolaget som äger sajten är Min Pension i Sverige AB. Att det är ett bolag visas både av "AB" och av att ordet "pension" skrivs med stor bokstav. Om detta verkar obegripligt, så se exempelvis "Stockholms stad/län/universitet", vilka inte är bolag. Än så länge är kanske bäst att säga. Min Pension i Sverige ägs helt av Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation. Det handlar alltså inte bara om pensioner, utan om alla försäkringar.

Så oberoende skulle då vara en sajt betalad till hälften av skattebetalarna, ägd av ett bolag som i sin tur ägs av en (privat) branschorganisation? Som om kostnaden för driften på något sätt reflekterade att statens andel av kostnaden för alla pensioners prognostisering vore hälften. Eller vad grundar sig "hälfta-hälfta" på, för att använda sig av lite västgötska? Lustig matematik där. Oberoende av vad? Vädret?

"Oberoende" är ett sådant där missbrukat ord som verkar öka i popularitet och trendighet, ungefär som "öppen" som är en direktöversättning av engelskans "open", vars popularitet ökar lavinartat, utifrån diverse syften. T.ex. Radiotjänst/SVT/SR framhåller ständigt sitt oberoende, ibland i största diffusa allmänhet och också mer specifikt från "politikerna". De är ju inte särskilt oberoende av politikerna eller politiken, så det är ju bara en i raden av deras språkliga intellektuellt ohederliga saltomortaler.

Nästa gång du ser någon eller något påstå sig vara "oberoende", kolla vad de menar. Eller fråga dem om de är i närheten.