“Public service”

En gång i tiden brukade man i Sverige säga "teve" när man menade Sveriges Television, alltså den licensfinansierade teven. Senare brukade man ofta säga "statstelevisionen", till skillnad då från privatägda tevestationer. Sveriges Television (liksom Sveriges Radio) hade monopol. Monopolet var givet av staten. Även om inte staten drev verksamheten, så är statstelevision inte ett helt inkorrekt uttryck, även om det kanske började som en ironi. Monopolen gavs inte upp frivilligt. Upplösningen tog kanske sin början med piratradio respektive satellitteve. "Rikstelevision" var också ett uttryck jag hört någon gång. SR kallades ofta förr för riksradion. För länge sedan var det den enda radion.

Nu kallar sig SVT och SR för "public service". De verkar inte ha något svenskt begrepp för vad de håller på med, även om de tar betalt i SEK. Arrogant, men knappast förvånande. De ovan nämnda begreppen är ju inte helt korrekta nu när det gamla monopolet är brutet, så en ny samlande term för SVT, SR och UR var på sin plats. Att kalla det för "public service" är dock missvisande. Det är det som är avsikten. Sedan är det ju också så att det är väldigt populärt att sätta engelska ord på saker för att man antingen är lat, obildad, fantasilös, trendig eller manipulativ.

SVT och SR och UR producerar en del program, som är riktade till publiken i Sverige. Man köper in program med licens för i första hand visning i Sverige. Man tar betalt av människor boende i Sverige och företag belägna inom rikets gränser. Man måste följa svensk lag, men man får också lagar skapade för sina egna syften. Det är alltså nationell teve. Nationell teve är inget dumt uttryck. Det passar också ihop med regional teve. Nu är ju "nationell" ett ord som en del associerar med diverse högerkantspolitik, men SVT är ju faktiskt nationell teve. Om man tittar på svt.se så liknar det i viss mån vilken online-"tidning" som helst, med ganska mycket text. Så det har blivit lite nationell tidning också. Som man tydligen måste ha en "tv-mottagare" för att använda sig av. Vilken lögn. Svensk humor på radio och teve är inte berömd för sin alltid höga standard, men detta är ju ganska roligt.

Varför har man då systematiskt börjat kalla sig själva för "public service"? Public service kan översättas med allmännyttig verksamhet. Den kan utföras i offentlig tjänst, eller vara utförd av privata verksamheter. Om man tittar på exempelvis Merriam-Webster så kan det både betyda allmännyttig verksamhet och offentlig anställning. Wiktionary anger att public service i US engelska avser allmännyttig verksamhet bedriven av privat intressen, medan i UK betyder public service offentligt driven allmännyttig verksamhet. Enligt The Free Dictionary betyder public service i Australien och Nya Zealand offentlig verksamhet förutom lagstiftning, rättsväsende och militär.

Man kan leta i fler ordböcker, ingen är fullständig och det kan finnas fel. Men vad som framgår ovan är att "public service" är ett generellt begrepp avseende alla eller de flesta allmännyttiga verksamheter, offentliga och/eller privat utförda. Nu är det dags att titta på Wikipedia, som är en hyperlänkad uppslagsbok, men också fungerar som översättare.

Vi börjar på den engelska sidan på Wikipedia som liknar i mycket det som hämtades från ordböckerna ovan. Där nämns också att sektorn, även när den utförs av privata bolag, oftast är starkt reglerad. Public service kan också innebära subventioner för individen, som exempelvis för läkemedel, som ju är privat-producerade. Wikipedia-sidan listar bland annat militär, polis, infrastruktur, hälsovård, miljötillsyn, bibliotek, utbildning och sjukvård. Sådant som de allra flesta ser som allmännyttig verksamhet, även om omfattningen naturligtvis diskuteras. En annan av de listade sektorerna är public service broadcasting. Det är det engelska namnet på radio/tv finansierad med skatt eller obligatoriska avgifter vare sig man använder sig av utbudet eller inte.

Om man nu är på den engelskspråkiga Wikipediasidan för public service så finns där ingen(!) länk till någon svensk motsvarighet. Det är märkligt. Nu finns det väl ingen rak översättning, man kan hävda att exempelvis allmännyttig eller offentlig verksamhet kan användas, beroende på kontext. Public sector har sin motsvarande sida i offentlig sektor. Allmännyttig har en väldigt kortfattad sida, där det menas är främst ideell verksamhet som avses, vilket jag tycker är en litet mager definition. Kanske offentlig sektor tagit upp så mycket plats i allmännyttan, så vi inte riktigt har någon bra översättning av "public service".

Nationalmedia gör entré och lägger beslag på "public service". BBC, som väl är SVTs och SRs stora förebild, är ju själva modellen för public service broadcasting. Om man läser om det på den engelska Wikipediasidan och sedan följer länken till den svenskspråkiga sidan, så hamnar man på... "public service". Förutom att det är usel svengelska så är det rätt magnifikt oärligt i all sin anspråksfullhet. SVT och SR är inte bara public service broadcasting, utan public service i största allmänhet. Jo, tjena. Eftersom vi hade radio och teve i decennier i Sverige utan att någon kallade det "public service", så har några börjat använda det för att etikettera om sin verksamhet. För det är det man gjort. Man hävdar att man bara följer i en tradition av public service broadcasting, och eftersom vi haft det så länge så skall vi fortsätta med det. Vi har alltid funnits, och landskapet har förändrats men vi måste finnas kvar, så vi ritar om kartan lite. Då kan lite semantisk flexibilitet vara på sin plats. För mer semantisk flexibilitet i allmänhetens otjänst, se min post om TV-mottagare.

Riktigt komiskt blir det väl när någon halvbildad typ i svensk media eller kanske i politiken eller i byråkratin besöker ett annat land och där talas om public service och svensken tror det handlar om teve. Det skulle kanske hända någon från Danmark eller Färöarna också. Alla andra språk jag tittat på använder inte den generella termen "public service". Exempelvis är termen på bokmål "Allmennkringkasting".

Någon kanske tycker att min grammatiska och semantiska exercis i denna post är onödig eller helt enkelt bara för mycket, men jag tycker att detta ständiga slippriga sätt att hävda sitt existensberättigande, och att göra det med hänvisning till det allmänna bästa (vilket ju benämningen public service avser) är jävligt oärligt. Det är som om allt man gör är bara gott. Man skramlar inte med bössan, kollekten rinner in ändå. Till och med kyrkan är skild från staten numera.

Litet tillägg: Förutom kommersiell och allmännyttig media, finns det också fristående icke vinstdrivande professionell media såsom Democracy Now. Det finns också vad som på engelska kallas "community" broadcasting, exempelvis community radio, där närradion är ett svenskt exempel. Sverige verkar vara det enda land där man tillåter kommersiella aktörer i nätet. Bara ytterligare ett tecken på svensk idioti eller korruption. Internet har ju gjort att det finns hur mycket community media som helst. Hacker Public Radio är en Internet podcast som uttryckligen kallar sig The Technology Community Podcast Network. Det finns säkert många, många andra exempel.

One Comment

  1. Pingback: Vi, thö Public Service. | The weblog of Inscius

Comments are closed.