Röstplikt för helvete

Generellt sett så har inför varje val de gamla vanliga partierna framstått alltmer medelmåttiga och helt enkelt trista. Antingen fega i någon slags mittenextremism - sitt still i båten om man så vill- eller också driver man sina frågor i ett självupptaget bortskämt upplyftande av sig själva och gnällande på andra. Det senare inte bara mot politiska motsåndare utan mot delar av befolkningen.

Inför detta val känner jag mig mindre entusiastisk än någonsin, vilken nog gäller ganska många. Därför skall det, som vanligt, framhållas plikten att rösta. Vart fjärde år. Resten av tiden är vi mindre intressanta. Förut var det var tredje år. Så mycket respekt hyser de för populasen.

För många blir röstandet att välja det minst dåliga. Inte det som överlag passar mig bäst utan för att antingen till varje pris byta regering eller för att stödja riksdagsspärrnära småpartier så att den egna sidan sitter kvar på taburetterna.

Hur många år ska många rösta med sådana negativa motivationer? Röstdeltagandet är ju fortfarande rätt högt jämfört med många andra länder med frivilligt röstande. Men över tid har det ju gått ned. Plikten avtar. Vanliga argument för att rösta är ju antingen att "om man inte röstar så får de som man verkligen ogillar en fördel" eller "det är ens demokratiska plikt att rösta". Någon (jag har glömt vem) har sagt att om man fortsätter rösta så uppmanar man bara politikerna att fortsätta som förut. Det är delvis sant när politiken tycks bestå i mest att antingen skylla på en kategori, exempelvis "sjuka och arbetslösa", "män", "invandrare", "strukturer"; eller att vara så lik motståndarna som möjligt. Man ska inte belöna de som bara fortsätter på samma spår. Fast då är det bättre tycker jag att rösta på ett parti man trots allt sympatiserar med, även om det är ett mindre parti utanför riksdagen. De flesta partier har ju börjat där. Det är ju i första hand partier vi röstar på i Sverige.

Ett annat argument är att om man inte röstar kan man inte klaga. Men som George Carlin sa, det är de som röstat fram politikerna som har ansvaret för att de sitter de på sina poster, så de som röstat är inte de som ska klaga, eftersom de skapat situationen. I USA är det definitivt så, i Sverige inbillar jag mig har inte saker gått riktigt lika långt. Men om sossar och moderater får som de önskar med två stora partier och i stort sett inget mer, så blir systemet alltigenom korrupt.

Ska vi rösta vart fjärde år för marginella skillnader? Det är minst sagt futtigt. Valmöjlighet.

Jag har fått informationsblad med valsedlar från ett fåtal partier hittills, två veckor före valet. De har varit lindrigt imponerande och inspirerande, om man säger så.