Stackars Sverige

... som alltid är i kanten på skolgården, ensam och eländig.

Långt innan den nuvarande regeringen började etikettera människor som varande i "utanförskap", så användes tankefiguren av EU-förspråkare, i metaforisk skrämselpropaganda i stil med exempelvis

Vi måste med på tåget nu, så vi inte blir kvar på perrongen (för alltid)

Om vi inte deltar i pang pang så är vi utanför.

Vad detta hemska utanför, mer än att vi står utanför de inre beslutscirklarna, beskrivs mer sällan. Det är själva utanförskapet som är så hemskt.

Idag när jag läste morgontidningen (DN) så ser jag samma igen i den anonyma ledaren under rubriken På kant med Europa. Rubriken är ju faktiskt lite rolig eftersom den är så emblematisk för denna typ av argument, enfaldiga slagord: hur fan är Sverige på kant med Europa? Det är väl lustigt hur fjantiga metaforer det ofta blir från EU-förespråkarnas sida. Att vi är utanför, på kant eller liknande beskrivningar handlar alltid om att svenska politiker (i enstaka fall byråkrater eller militärer) är utanför kretsar av motsvarande från andra länder. Det gäller alltså inte utanförskap i EU-parlamentet, utan i ministerråd och liknande. Ej heller gäller det de som bor i Sverige, för vi är ju inte utanför andra europeiska länder i någon icke-trivial mening vad jag kan se. Den svenska stackars nationella eliten är utanför det lilla kotteriet av europeiska nationella toppolitiker som gnuggar armbåge med EU-kommissionen och lobbyister.

Nåväl, ledaren i fråga verkar mena att Sverige ska åtminstone gå med i europlus-pakten, och om vi inte gör det så ska svenska politiker inte yttra sig om Euro-ländernas egna lilla politik, a propos att utrikesministern och finansministern varnat för att EU utvecklas i två hastigheter. Jaha, varför får de inte säga det? EU har ju enligt ledaren stiftat lagar utifrån eländet i vissa delar av Euro-zonen. Om de länderna kladdar på hela EU, måste väl vem som helst kunna protestera? Att beskriva utveckling i termer av hastighet är ju å andra sidan vanligt, men otroligt intetsägande egentligen. Innehållet skall inte diskuteras, det måste bara gå framåt.

tuff tuff säger tåget

Varje dylik argumentation att den svenska eliten hamnar utanför är ju bara en bekräftelse på hur odemokratiskt EU är. EU-systemet underlättar enormt för lobbying, det blir en liten klick i Kommission och Ministerråd som mäktiga intressen kan påverka. Det gör knappast "Europa" starkare, snarare svagare.