Vi, thö Public Service.

(note to English speaking readers, this post is about public service broadcasting. Furthermore it is not about the editor vi) En sak som slog mig, och som jag inte riktigt berörde i min tidigare post, är att SVT etc väldigt ofta refererar till sig själva som “public service”, som vore de enda public service. Ignorerande …

More