Vi, thö Public Service.

(note to English speaking readers, this post is about public service broadcasting. Furthermore it is not about the editor vi)

En sak som slog mig, och som jag inte riktigt berörde i min tidigare post, är att SVT etc väldigt ofta refererar till sig själva som "public service", som vore de enda public service. Ignorerande inte bara allmännyttig verksamhet i största allmänhet (vilket nog ingen går på) utan framförallt olika sorters media. Nu är det så att mycket fritt tillgänglig media, särskilt den utan vinstintresse, kan ses som allmännyttig verksamhet. Bloggar, forum, podcats och så vidare. Inte varje enskildhet, men i sin summa. SVT/SR utgör bara en mindre del av allt detta. UR är mer ett specialfall. Man kan också i viss mån kunna se andra media (exempelvis dagstidningar) som allmännyttig verksamhet.

Det är lite märkligt att referera till sig själv som varande en kategori. Inte tillhörande en kategori men varande en kategori. Ett retoriskt grepp som i det här fallet är en motivering till att man ska ha pengar. Individerna har ett personligt vinstintresse. Associerade kommersiella aktörer också.

Inte "We, The People" (en annan självrefererande kategori, som används av flera aktörer), men "Vi, thö Public Service".