What’s the FASS?

FASS är en förkortning av "Farmaceutiska Specialiteter i Sverige". En förteckning utgiven av läkemedelsindustrin (alltså den subventionerade skolmedicinska industrin). Den är i första hand riktad till personal. Förr fick man inte ens tag i den som patient eller privatperson. Det var en en hel del hysch hysch och mystik kring den kom jag ihåg, antagligen för att man var rädd för att patienter skulle önska sig vissa medikamenter, och också för att de skulle se att biverkningarna de fick kanske inte var så unika. Det var lite som medeltiden, där bibeln på latin var den högsta auktoritet. Där en text var den högsta auktoritet, men få kunde läsa, och få kunde förstå latin. Så plägar ju de skriftliga religionerna ofta (vilja) fungera. Skolmedicin var ju också aldrig ifrågasatt, ej industrin, ej heller läkarna. Numer är de ju det (lite grann i alla fall), även om det mest är av patienter och privatpersoner, som tar sig fräckheten att kräva makt över sina egna sinnen och kroppar. Wikipediasidan för FASS är märkligt tunn. För en liten jämförelse mellan FASS och liknande i några andra länder, se denna sida (på engelska).

Nuförtiden är FASS inte lika "hemlig", även om den finns i lite olika versioner. Dels den publika versionen, för de som ska ha produkterna på sin kroppsyta eller inuti den, deras anhöriga, och övriga medlemmar av allmänheten. Dels den för läkare och annan personal. Bekvämt nog finns båda på fass.se, som märkligt nog först skickade mig till mobilversionen. Det är i alla fall utmärkt att de har en mobilversion, och inte bara en av dessa jävla proprietära "appar".

Bipacksedeln, som (vad jag vet) ligger i varje medicinförpackning, speglar vad som står i FASS. Där står vad läkemedlet ursprungligen godkänts för. Medlet kan ha kommit få andra användningar utifrån s.k. "beprövad erfarenhet", vilket betyder att det finns en (osystematisk, icke-offentlig) anekdotisk grund för att tillämpa medicinen A på problemen 1,2,3 osv. Denna praxis är tämligen ovetenskaplig eftersom den är bristfälligt dokumenterad och framför allt inte samlad och systematiserad för vetenskaplig prövning. Läkemedelsverket behöver inte ta ansvar för ett godkännande, läkemedelsindustrin tjänar mer, och läkarna har i bästa fall tillgång till något som med osystematisk trial and error kanske hjälpt en del patienter. Patienter kan gynnas av det, om det hjälper dem, när ingen annan medicin hjälpt dem. Men det är ett osäkert system. I vissa fall kanske man uppdaterar FASS, och lägger till nya användningsområden (det vet jag inte men man kan ju hoppas). Men utifrån min erfarenhet sker det inte alltid. Jag blev minst sagt förvånad när jag upptäckte det. Som patient. Min läkare gav mig en medicin för något helt annat än som står i FASS. Det den ska användas för enligt FASS, har inte varit aktuellt på tjugo år. Detta ligger rätt nära kvacksalveri.

"Beprövad erfarenhet" är egentligen skolmedicinens term för att ge sken av att deras trial and error är med värd än någon annan medicinsk trial and error i världshistorien. Kanske inte bara medicinsk? Lite lustigt, eftersom utan hyfsat framgångsrik trial and error, och följande kunskapsspridande, i mänsklighetens historia hade vi förmodligen inte överlevt. Det betyder ju inte att en hel del kultur (i dess vidaste mening) inte varit destruktiv. Error.

Trial och error ligger ju i många fall på patientens ansvar. Jag som patient erbjuds och (ja, faktiskt) provar olika substanser, och kanske något hjälper. Om inte botar, så lindrar, åtminstone på kort sikt. Det lite groteska är att ansvaret hamnar på patienten (såvida inte läkaren förskrivet något helt irrelevant, eller farligt, och kan bli anmäld), men valfriheten för patienten är begränsad. Om patienten väljer att pröva en annan diet, eller så kallade alternativa behandlingsmetoder, så bör man hålla tyst om det, eftersom man riskerar få ett avvisande eller t.o.m. hånfullt bemötande. Kost och diet är något som skolmedicin i allmänhet bryr sig lite om. Är det inte märkligt att man inte har makten att välja själv, men man ska ändå på något sätt ha ansvaret för sin egen trial and error? Min överraskande erfarenhet av hur "fuzzy" FASS är i praktiken (oavsiktlig dubbelmening, men den passar), har bidragit till hur jag börjat reflektera över något annat som intresserat mig föga förut: droger. FASS är ju en drogkatalog. Mer om droger i en kommande post.

2 Comments

  1. Pingback: Ta sig i hampan – cannabishysterin

  2. Pingback: Berövad erfarenhet. « The weblog of Inscius

Comments are closed.