ME i riksdagen

Idag skrev fem riksdagsledamöter, representerande fem vitt skilda partier, från (M) till (V), en mycket skarpt formulerad debattartikel om ME/CFS. De kallar bemötandet och behandlingen av ME-patienter en “pågående medicinsk skandal”. Det är starka ordalag av riksdagsledamöterna, varav tre är läkare. Stor heder åt dem. De har bildat ett nätverk i riksdagen till stöd för …

More

Equinox +1

The weather was very fine today, and quite warm. Not much sign of autumn yet, except a slightly cool wind. I had a walk today to a place I’ve never been before. Here’s a view from the walk: It was just a few slow kilometres, but I got exhausted, as usual. It is a thin …

More

Yogurt Capitalism

This post is not about the movie character Yogurt from Spaceballs and his obsession with merchandising. It is about yogurt, the milk product. Every day I eat yogurt, and always the “plain” types. Then I add whatever stuff I want, such as nuts, berries or raisins. Or none at all. That gives me choice. I …

More

Horsemeat

I guess no one has missed the big brouhaha about horsemeat in readymade dishes from Findus. I have not followed it very much, since I do not ever buy such products. There are many issues converging in this. It has been mentioned that some horses are medicated with stuff that makes their meat unhealthy for …

More

Aaron Swartz

Den 11 januari dog Aaron Swartz, 26 år gammal. Han tog sitt eget liv. Jag har tidigare nämnt honom i samband med det jag kände till honom mest för: att ha laddat ned enorma mängder akademiska publikationer från JSTOR, som han hade rätt att göra i rimliga mängder, även gränsen för rimlig ej var definierad. …

More

Droger

Jag har tidigare skrivit om droger här och här. Tänkte mest bara här länka till en tankeväckande och rolig post av Rick Falkvinge från igår. De amerikanska grundlagsfäderna, och en del presidenter, åtminstone fram till Lincoln, rökte hampa, enligt sajten weed-the-people. Ytterligare tänkvärdheter om vad som anses som droger och deras, bokstavligen, relativa farligheter. Kaffe …

More

Berövad erfarenhet.

Jag har tidigare nämnt “vetenskap och beprövad erfarenhet” i en tidigare post. Jag har alltid tyckt det varit ett gummibegrepp. Det kan användas för lite av varje som man vill framhålla som vetenskap. Vad jag inte vetat förut är att begreppet – eller motsvarande – inte är allmänt använt internationellt. Häromdagen läste jag en debattartikel …

More

Sticka en livmoder

Jag lärde mig ett nytt ord i dag: “craftivism”. Att skapa något hantverksmässig för att säga något eller göra något, exemplevis för att undvika massproducerade saker tillverkade under dåliga förhållanden. Det verkar som en utsaga är det centrala. Om man stickar en tröja till sig själv eller en familjemedlem utan några direkta ideologiska ställningstaganden så …

More

Ta sig i hampan – cannabishysterin

Nu ska jag skriva lite om droger, vilket aldrig intresserat mig något särskilt, utom på sistone. Jag tror att jag har levt tillräckligt länge med ett betydande ointresse, vilket gör att jag kanske ser saker lite klarare, och med viss distans, även om det tog tid. Jag har varit naiv och okunnig. Man lär sig …

More

What’s the FASS?

FASS är en förkortning av “Farmaceutiska Specialiteter i Sverige”. En förteckning utgiven av läkemedelsindustrin (alltså den subventionerade skolmedicinska industrin). Den är i första hand riktad till personal. Förr fick man inte ens tag i den som patient eller privatperson. Det var en en hel del hysch hysch och mystik kring den kom jag ihåg, antagligen …

More