Ett Nytt År är fött.

Ett år är ju en inte helt godtycklig tidsenhet. Ett varv runt solen för gamla Tellus. Från vilken dag man räknar nytt år är ju däremot tämligen godtyckligt. Förra året skrev jag om hur det gamla året dör och det nya föds (också en helt godtycklig metafor) i japanska ritualer. Vi har ju också bilder, …

More