“fienden inom oss”

En ny statlig utredning har sett dagens ljus. Det som är lite märkligt med statens utredningar är att de verkar var minst lika mycket förslag på åtgärder och förändringar som en utredning. Jämför exempelvis med "brottsutredning" där man försöker med faktainsamling och analys fastställa vad som hänt, vem offret är, om ett brott begåtts och …

More