Om du är för demokrati, använd Linux

Det finns mycket att säga för användandet av fria programvaror, och väldigt lite för att använda program som bygger på stängd kod. Till exempel är de senare svarta lådor med stor potential att förråda sin användare. Användaren, det är du. NSA, denna stasifierade organisation, jagar folk som bryr sig om sitt privatliv. Förr många av …

More

Befria filer – Document Freedom Day

Att utbyta filer i proprietära format är opraktiskt. Det kräver särskild, oftast proprietär, programvara. Vilket i sin tur medför ökade kostnader: Att avläsa filen kanske klaras med en gratis (ofri) programvara, men inte att modifiera den, eller skapa nya. Det medför också lock-in: En dag måste du “uppgradera” (som försäljaren kallar det). Då är det …

More

GNU 30 år

GNU-projektet är 30 år! Grattis! GNU uppfann inte fri programvara, men det är det projekt som längst och med konsekvens drivit frågan om användarnas frihet. Fri som i frihet, inte (svengelsk) fri som i “gratis”. Vem gillar inte människors frihet? Jo, det finns ju en del i samhället. På alla nivåer. Det är också gratis. …

More

Grattis Debian 20 år!

Debian, det universella operativsystemet fyller tjugo år idag! Det är det operativsystem jag använder dagligen sedan drygt fyra år, även om jag använder/provar på andra ibland. Debian är ett fritt operativsystem. Standardinstallationen består av 100% fri programvara. Programvaran ligger i s.k. förråd (eng. “repository” eller “repo”). Fri programvara täcker inte alla behov, exempelvis för vissa …

More

Aaron Swartz

Den 11 januari dog Aaron Swartz, 26 år gammal. Han tog sitt eget liv. Jag har tidigare nämnt honom i samband med det jag kände till honom mest för: att ha laddat ned enorma mängder akademiska publikationer från JSTOR, som han hade rätt att göra i rimliga mängder, även gränsen för rimlig ej var definierad. …

More

Bradley Manning vittnar

Har du bara råkat höra något om Bradley Manning på sistone? Gratulerar! Han var nyligen i en domstol, där han beskrev hur han blivit behandlad. Det har ju talats länge om tortyr, eller tortyrliknande förhållanden, för honom. Nu har vi fått svart på vitt. Hur mycket har det uppmärksammats i media? Inte mycket i USA, …

More