Deflation?

Prisbasbeloppet sjönk något. Vad är det som sjunkit i pris? Hyror går aldrig ned. Det enda undantaget är om uppvärmningskostnad specificeras separat, och denna sjunker. Räntorna närmar sig noll, men hyrorna går bara upp. Mat har inte blivit billigare. Till skillnad från döda ting så är importkonkurrens av mat inte riktigt samma sak. Man kan …

More