Oxymoron 0

Detta är min första (zeroth) post om oxymoron. Den svenska wikipedia-sidan översätter det med “självmotsägelse”. Det kan användas strikt metaforiskt (exempelvis “vältalig tystnad”) där det inte finns någon egentlig motsägelse, varken avsiktlig eller oavsiktlig. Metaforens avsikt är kontrasten, inte att ge ett sken av fakta. Oxymoroner kan också vara oavsiktliga, som sedan blir ett standardbegrepp …

More