“Public service”

En gång i tiden brukade man i Sverige säga "teve" när man menade Sveriges Television, alltså den licensfinansierade teven. Senare brukade man ofta säga "statstelevisionen", till skillnad då från privatägda tevestationer. Sveriges Television (liksom Sveriges Radio) hade monopol. Monopolet var givet av staten. Även om inte staten drev verksamheten, så är statstelevision inte ett helt …

More