Oberoende pension

Jag fick, som de flesta, ett årligt besked om min framtida ålderspension från Pensionsmyndigheten. I hörnet på ett infoblad står det att den bifogade prognosen tas fram i samarbete med minpension.se, som sägs vara en “oberoende” tjänst. Min första tanke var “oberoende från vem/vad/vilka?”. Det sägs inte. Oberoende i absolut mening existerar inte, så frågan …

More