Radio i tv

Under ganska många år betalade jag tv-licens. Jag hade en tv-apparat, så därför betalade jag licens. Jag tittade väldigt lite på tv. Jag har lyssnat betydligt mer på radio. Radiotjänst har fått mina pengar för väldigt lite i retur. Det är bara ett slöseri med pengar för något som numera också har väldigt litet med …

More

Public service – radio och dumburk

Från att en gång varit i allmänhet positiv till public service, särskilt radion, så tycker jag det blir det mer och mer poänglöst, särskilt i dessa digitala tider när vem som helst kan göra bild och ljud och nå större delen av världen. Det är inte ett begränsat analogt spektrum, man behöver inte tillstånd, lyssnaren/betraktaren …

More