Certifikat, https, hur säkert är det?

En väldigt intressant BlackHat-föreläsning på youtube om tillståndet med certifikat CA (certifikatutgivare) och hur det hela började. Både skrämmande och roligt. Teknisk men begriplig även för den som inte är så insatt i detta. Jag begrep den i alla fall. BlackHat USA 2011: SSL And The Future Of Authenticity På Mozillas bugtracking finns en trollpost …

More