Berövad erfarenhet.

Jag har tidigare nämnt "vetenskap och beprövad erfarenhet" i en tidigare post. Jag har alltid tyckt det varit ett gummibegrepp. Det kan användas för lite av varje som man vill framhålla som vetenskap.

Vad jag inte vetat förut är att begreppet - eller motsvarande - inte är allmänt använt internationellt. Häromdagen läste jag en debattartikel i Fria Tidningen, skriven av Karl Arfors, Tore Scherstén och Michael Zazzio. Artikeln finns online på Dagens Samhälle Debatt. Vetenskap och beprövad erfarenhet är tydligen från 1890, men aldrig definierats klart. Hur det nu skulle kunna göras?

Erfarenhet som inte godkänns av skolmedicinen, är väl snarare berövad erfarenhet, den som klassificeras som anekdotisk, missuppfattad eller helt enkelt bara inbillad.

Nu är ju inte "skolmedicinen" helt monolitisk, men i Sverige har den skråaktiga fientligheten mot alternativ- och komplementärmedicin varit starkare än på många andra håll. Utifrån Arfors et al utläser jag att även avvisandet av nyare/annorlunda skolmedicinska metoder och behandlingar förekommer, kanske i ganska hög grad. Man ska komma ihåg att för en patient som prövat en hel del som inte hjälpt, och behöver pröva annat, är inte de där 'utom-svenska' diagnoserna/behandlingarna något att bortse från.

Även om man är väldigt kritisk till icke-skolmedicin, så är det ju svårt att försvara "den beprövade erfarenheten", eftersom den är diffus och selektiv. Vad innebär egentligen "beprövad"? Det är ju lite lustigt att en vetenskaplig fras som innehåller "beprövad" inte verkar vara prövad?
 

Min inre Tryckfels-Nisse hade varit framme när jag skrev detta, så idag (29 aug) gjorde jag ett par språkliga korrrigeringar. Varken fakta, argument eller djur skadades i processen.