Demokrati 2014

Här på nyårsdagen sitter jag och slösurfar lite.

Ramlar över en debattartikel på DN. Daterad 31 dec 2013, skriver utrikesminister Carl Bildt att "främlingsfientlighet" och "Europafientlighet" är "släkt". Det är ytterligare en i raden av användandet av "Europa" som någon slags entitet som är något mer än en geografisk beskrivning. "Europa" kan ju stå för en väldigt massa saker, beroende på perspektiv, erfarenhet, ideologier och annat. Bildt verkar ju mena, eller åtminstone antyda, att om man är kritisk till EU och övergripande politik i Europa, så är man fientlig till Europa och man är främlingsfientlig. Dylika meme turneras ju väldigt ofta av diverse politiker som inte gillar att de motsägs. Ett politiskt meme av skuldbeläggning med en nypa skrämselpropaganda. Man misstänkliggör de som är kritiska mot en ökande centralisering av makten. Hur en entitet på en halv miljard människor skall fungera demokratiskt sägs väldigt sällan. Ska politiker och ämbetsmän sköta det och vi ska känna oss trygga? Medborgarnas uppgivenhet riskerar att öka mycket när man inte är en individ bland några miljoner, utan en individ bland hundratals miljoner. Men apatin, eller åtminstone politisk liknöjdhet, är det eftersträvansvärda verkar det mig som. Åtminstone är det bättre än opposition? Paternalismens återkomst?

Det lite ironiska är att detta Europa-åkallande faktiskt åberopar en enhet, om än geografiskt löst definierad. Men Europa existerar ju endast om det finns icke-Europa. Och var är då det där vackra gränslösa med gränser? Ja ja ja, tjatigt och tröttsamt och beskäftigt. Lite religiöst, luddigt i kanten, men vagt auktoritärt i sin diskurs.

Vad som verkligen är talande med Bildts artikel är att demokrati inte nämns en enda gång. Demokrati är ett ämne som politiker inte så där värst ofta talar om. Bildt talar om fred och ekonomisk utveckling och "politiska framsteg". Politiska framsteg kan ju betyda vad som helst. I år är det 100-årsjubileum av utbrottet av första världskriget. 1914 bröts en lång god utveckling. Men 1914 hade Europa fortfarande stora demokratiska problem. Det var inte nya populistiska partier som startade kriget, ej heller spontana sociala rörelser, eller en liten grupp serbiska nationalister. Det var eliterna som kastade in Europa i katastrofen, och början på ett konfliktfyllt sekel. En del av dåtidens eliters ättlingar hör till eliterna, hundra år senare.

Bildt verkar tycka att EU-parlamentet är en svag punkt, eftersom nationalistiska och kanske rasistiska partier får större plats där. Han skriver bland annat att det kan bli "ett parlament som allvarligt försvårar gemensamma ansträngningar". Man kan tycka vad man vill om nationalistiska partier, men om de skulle få så stort inflytande, så har ju faktiskt människor röstat på dem. Och innan de fick röster, var var rasisterna då? Många av dem var i de etablerade partierna naturligtvis. Det är inte bara ytterkantspartier som luktar unket. Moderaternas demokratiska fernissa är ganska krackelerad, och de har historiskt varit sena på den demokratiska bollen.

Hur många av de etablerade partierna uttrycker exempelvis en vilja till krafttag mot korruption, som ju står i direkt motsats till demokrati? Jo, när det gäller andra länder. Det är lite som "demokrati" - den ska införas i de där andra länderna. Jag undrar också vad han avser med "gemensamma ansträngningar"? Vilkas gemensamma ansträngningar? Det finns ju tydligen många som inte känner sig vara en del av den gemenskapen. Alla kan ju inte tycka lika. Nationalism står ju potentiellt också i vägen för globala korporationer, en framväxande paneuropeisk elit och byråkrati. Nationalism kan mycket väl vara odemokratisk och rasistisk, men den kan också handla om lokalisering av makt, relativt sett. Nationalism som gynnande av eliter är nödvändigtvis inte den sanning den eventuellt var en gång. Det är värt att tänka på.

Från idag så har offentlighetsprincipen fått sig en törn. Läs mer exempelvis här, här och här. Så exempelvis ansluter sig Sverige till den nuvarande viljan att sköta förhandlingar om kommersiella avtal mellan länder hemliga. Gubevars, folk kan ju få för sig vad som helst! Hur som helst, en anti-demokratisk tendens. Men gynnande av privata intressen, vare sig det är olja eller tecknade serier, även utom-europeiska intressen, är viktigare än den europeiska populasens insyn. Regeringens sida om offentlighetsprincipen uppdaterades senast i april 2013. Jag kan inte riktigt se ändringshistorik, men det borde finnas någon diff någonstans?

Lite lustigt att just före jul så blev Bildt anmäld till konstitutionsutskottet med hänvisning till offentlighetsprincipen.

Den lavinartat ökande loggningen och övervakningen av alla människor man bara kan komma åt är också ett odemokratisk tecken i tiden. Sverige har ju inte direkt visat framfötterna här. Eller, ja, det beror ju på hur man menar. Det är säkert maktberusande att hänga med den stora grabben i väster.

Demokrati - ett otrendigt ord i den stylade politiska von oben diskursen?

ps. En hel del av debattartiklarna i DN är i formen av proklamationer, som exempelvis återkommande narcissistiska ("varumärkesodlande") utsagor av myndighetspersoner. Men Bildts artikel får man väl se som debatt, även det kanske mest är ett planterande av flaggor.

ps2. I Bildts artikel nämns "demokrat" en gång, i ordet "sverigedemokraterna". Ett parti som i väldigt många frågor stött den regering Bildt sitter i.

2 Comments

  1. Idag var det en ledare om demokrati i DN.
    En sorts uppföljare(?) till Bildts ledare, förlåt, artikel menar jag. Ledaren övervärderar dock första världskriget som påskyndare av demokrati, enligt min mening. Visserligen infördes republiker i några länder och några nya länder uppstod. Men demokratiska framsteg hade nog kommit ändå. Kommunistskräcken kanske också påskyndade en del sociala reformer på sina håll. Dessutom skapade kriget revanschism. Det kan skapa en hel del våld. Minst sagt.

    Väl värd att läsa, om inte annat så för kommentarerna. DN har numera bara kommentarer på vissa artiklar. Det är synd och fattigt. Kommentarer är komplement och inte sällan bättre än artikeln/notisen i sig.

  2. Pingback: Grundlagsförtal? | The weblog of Inscius

Comments are closed.