“Inscius”? Ehmm…

I first came up with the name "inscius" for this blog. Later I started using it as a handle. I never really thought of how it might be pronounced. However, on occasion people have vocalized it. So, finally I put myself together to find out how it is actually pronounced. Since I am too lazy …

More

Oxymoron 0

Detta är min första (zeroth) post om oxymoron. Den svenska wikipedia-sidan översätter det med "självmotsägelse". Det kan användas strikt metaforiskt (exempelvis "vältalig tystnad") där det inte finns någon egentlig motsägelse, varken avsiktlig eller oavsiktlig. Metaforens avsikt är kontrasten, inte att ge ett sken av fakta. Oxymoroner kan också vara oavsiktliga, som sedan blir ett standardbegrepp …

More